colorBox

Firma ENERGON  jest rodzinną pracownią projektową, istniejącą od 2009 roku, wyspecjalizowaną w sporządzaniu projektów branży sanitarnej (HVAC - sieci, przyłącza i instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne) oraz świadectw charakterystyki energetycznej i projektowanych charakterystyk energetycznych dla wszelkiego rodzaju budynków na terenie całej Polski.

Kadrę pracowni tworzą inżynierowie z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji dużych inwestycji. Wysokie kwalifikacje projektantów, jak również ścisła współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej oraz Instytutem Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej są wizytówką firmy.

Posiadamy wpis w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Infrastruktury.

Mamy Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "tajne" (EU/NATO secret), które uprawnia do opracowywania dokumentacji dla budynków wojskowych, rządowych i innych tajnych obiektów oraz sprawowania nad nimi nadzorów budowlanych.

whiteBox

Firma ENERGON od 2009 roku zrealizowała już ponad 1500 dokumentacji projektowych - świadectw energetycznych, projektowanych charakterystyk energetycznych budynków, projektów budowlanych i wykonawczych branży sanitarnej - sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych oraz wentylacji i klimatyzacji, nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale też całych osiedli mieszkaniowych, budynków biurowych o kubaturach ponad 190tys. m3, obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych, wyszczególnionych w portfolio.

Z chęcią pomagamy, oferujemy doradztwo przy realizacji inwestycji, uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych formalnościach związanych z budową.

Sprawujemy nadzory autorskie nad naszymi projektami oraz nadzory inwestorskie w branży sanitarnej dla inwestycji na terenie całej Polski.

Zyskaliśmy uznanie i zaufanie nie tylko klientów indywidualnych, ale również deweloperów i czołowych przedsiębiorstw budowlanych  m.in. Skanska S.A., Marvipol S.A., Marcpol S.A., Elektrobudowa S.A.,
PORR (Polska) S.A., Qumak S.A., Pol-Aqua S.A. oraz organizacji rządowych takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowy Bank Polski, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Ambasada RP w Teheranie (Iran)

whiteBox

Założyciele i kadra pracowni ENERGON:

mgr inż. Jan Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo. Przed założeniem firmy ENERGON pracował w znanych biurach projektowych oraz przy nadzorze wykonawstwa dużych obiektów budowlanych.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jest aktywnym projektantem oraz inspektorem nadzoru dużych inwestycji. Posiada wpis w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

mgr inż. Tadeusz Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej z ponad 40-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Przez wiele lat współpracował z Politechniką Warszawską. Pełni funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności urządzeń i instalacji sanitarnych oraz grzewczych. Uprawnienia te upoważniają także do wystawiania świadectw energetycznych budynków.