colorBox

ENERGON  jest firmą wyspecjalizowaną
w sporządzaniu projektów branży sanitarnej oraz świadectw charakterystyki energetycznej i projektowanych charakterystyk energetycznych dla wszelkiego rodzaju budynków
na terenie całej Polski.

Kadrę pracowni tworzą inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji dużych inwestycji. Wysokie kwalifikacje projektantów, jak również ścisła współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej oraz Instytutem Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej są wizytówką firmy.

Posiadamy wpis w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Infrastruktury.

Mamy Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "tajne", które uprawnia do opracowywania dokumentacji dla budynków wojskowych, rządowych i innych tajnych obiektów oraz sprawowania nad nimi nadzorów budowlanych.

whiteBox

Firma ENERGON istnieje od 2009 roku i zrealizowała już ponad 1500 świadectw energetycznych, projektowanych charakterystyk energetycznych budynków, projektów budowlanych i wykonawczych branży sanitarnej - sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych oraz wentylacji i klimatyzacji, nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale też całych osiedli mieszkaniowych, budynków biurowych o kubaturach ponad 190tys. m3, obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych, wyszczególnionych w portfolio.

Z chęcią pomagamy, oferujemy doradztwo przy realizacji inwestycji, uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych formalnościach związanych z budową.

Sprawujemy nadzory autorskie nad naszymi projektami oraz nadzory inwestorskie w branży sanitarnej dla inwestycji na terenie całej Polski.

Zyskaliśmy uznanie i zaufanie nie tylko klientów indywidualnych, ale również deweloperów i czołowych przedsiębiorstw budowlanych  m.in. Skanska S.A., Marvipol S.A., Marcpol S.A., Elektrobudowa S.A.,
PORR (Polska) S.A., Qumak S.A., Pol-Aqua S.A. oraz organizacji rządowych takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowy Bank Polski, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Ambasada RP w Teheranie (Iran)

whiteBox

Założyciele i kadra firmy Energon:

mgr inż. Tadeusz Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych. Przez wiele lat współpracował z Politechniką Warszawską. Pełni funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności urządzeń i instalacji sanitarnych oraz grzewczych. Uprawnienia te upoważniają także do wystawiania świadectw energetycznych budynków.

mgr inż. Jan Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo. Pracował w znanych biurach projektowych oraz przy nadzorze wykonawstwa dużych obiektów budowlanych.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jest aktywnym projektantem oraz inspektorem nadzoru dużych inwestycji.