colorBox

ENERGON  jest firmą wyspecjalizowaną
w sporządzaniu projektów branży sanitarnej oraz świadectw charakterystyki energetycznej i projektowanych charakterystyk energetycznych dla wszelkiego rodzaju budynków
na terenie całej Polski.

Kadrę pracowni tworzą inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji dużych inwestycji. Wysokie kwalifikacje projektantów, jak również ścisła współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej oraz Instytutem Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej są wizytówką firmy.

Posiadamy wpis w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Infrastruktury.

Mamy Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "tajne", które uprawnia do opracowywania dokumentacji dla budynków wojskowych, rządowych i innych tajnych obiektów oraz sprawowania nad nimi nadzorów budowlanych.

whiteBox

Firma ENERGON istnieje od 2009 roku i przygotowała już ponad 1000 świadectw energetycznych budynków, nie tylko domów jednorodzinnych, ale też całych osiedli mieszkaniowych, budynków biurowych o kubaturach ponad 190tys. m3, obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych, wyszczególnionych w portfolio.

Zrealizowaliśmy także wiele projektów budowlanych branży sanitarnej - sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych oraz wentylacji i klimatyzacji dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych.

Z chęcią pomagamy, oferujemy doradztwo przy realizacji inwestycji, uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych formalnościach związanych z budową.

Zyskaliśmy uznanie i zaufanie nie tylko klientów indywidualnych, ale również deweloperów i czołowych przedsiębiorstw budowlanych  m.in.
Skanska S.A., Marvipol S.A., Marcpol S.A., Elektrobudowa S.A., PORR (Polska) S.A., Qumak S.A., Pol-Aqua S.A. oraz organizacji rządowych takich jak Kancelaria Prezydenta RP, Narodowy Bank Polski, Ambasada RP w Teheranie (Iran)

whiteBox

Założyciele i kadra firmy Energon:

mgr inż. Tadeusz Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych. Przez wiele lat współpracował z Politechniką Warszawską. Pełni funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności urządzeń i instalacji sanitarnych oraz grzewczych. Uprawnienia te upoważniają także do wystawiania świadectw energetycznych budynków.

mgr inż. Jan Trojanowski – absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo. Pracował w biurach projektowych oraz przy nadzorze wykonawstwa dużych obiektów budowlanych.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.