colorBox

Wykonujemy projekty budowlano-wykonawcze:

 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • gazociągów i przyłączy gazowych
 • sieci i przyłączy ciepłowniczych
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • instalacji gazowych
 • instalacji przeciwpożarowych
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją
 • instalacji chłodzenia i klimatyzacji
 • kotłowni gazowych i olejowych
 • wezłów cieplnych
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary

Polecamy solidne firmy wykonawcze, nad których pracą sprawujemy nadzór autorski.

Współpracujemy z geodetami i inżynierami z innych branż, którzy w razie potrzeby wykonują dla nas:

 • mapy do celów projektowych
 • uzgodnienia koordynacyjne (ZUD)
 • uzgodnienia rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, sanepid i wszelkich innych branż
whiteBox

Sporządzamy:

 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali
  (niezbędne m.in. do sprzedaży lub najmu)

 • Projektowane Charakterystyki Energetyczne budynków wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię
  (niezbędne do projektów architektoniczno-budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę)

 • ekspertyzy techniczne urządzeń sanitarnych, cieplnych i gazowych

Wszystkie sporządzone dokumenty są dostowane do obowiązujących Wymagań Technicznych WT2021.

Od 9 marca 2015r. obowiązkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej objęte są:

 • budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów
 • budynki i lokale podlegające sprzedaży lub najmowi
whiteBox

Oferujemy:

 • terminowość i krótki czas realizacji zleceń
 • elastyczne godziny pracy
  (w razie potrzeby także soboty i godziny wieczorne)
 • dojazd do klienta
 • konkurencyjne ceny i rabaty przy stałej współpracy
 • doradztwo w zakresie ekonomicznych i efektywnych rozwiązań
 • doradztwo w zakresie ograniczenia zużycia energii oraz kosztów eksploatacji budynków
 • stały kontakt z klientem


Na życzenie klienta pozyskujemy warunki techniczne od gestorów sieci oraz załatwiamy wszelkie formalności związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

Rozwiązania projektowe dostosowujemy indywidualnie do każdego klienta z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów budowlanych.

Świadczymy usługi w zakresie konsultacji i weryfikacji projektów, ekspertyz oraz inwestorskich nadzorów budowlanych w branży sanitarnej.